RPO o dowozie niepełnosprawnych dzieci do szkół

Michał Gluzek

Autor: Michał Gluzek

Dodano: 21 stycznia 2018
dziecko przy laptopie

W Ministerstwie Edukacji Narodowej prowadzone są obecnie prace koncepcyjne dotyczące m. in. zmian w kształceniu dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym analizowane są kwestie dotyczące potrzeb dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami w zakresie zapewnienia bezpłatnego dowozu i opieki w czasie transportu do szkół i placówek.

Obecne przepisy gwarantują dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością dowóz do placówek oświatowych. Jednakże Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na fakt, że mamy do czynienia w chwili obecnej z sytuacją w której jest brak jednoznacznych kryteriów
 ustalania kwoty refundacji dowozu dziecka i opiekuna do szkoły, w chwili gdy dowóz zapewniają np. rodzice. Czy przepisy te powinny być uregulowane na poziomie innych przepisów niż prawa oświatowego? Istotną kwestią jest także doprecyzowanie pojęcia najbliższej szkoły, co przełoży się na wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych i ujednolicenie stosowania prawa w praktyce przez poszczególne gminy.

Źródło:

źródło: www.rpo.gov.pl

Michał Gluzek

Autor: Michał Gluzek

pracownik socjalny, certyfikowany trener umiejętności społecznych, doktorant Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, redaktor naczelny miesięcznika „Pomoc społeczna dla praktyków”

Opinie czytelników

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel