Minimalne wynagrodzenie w 2019 r.

Dodano: 28 czerwca 2018
wynagrodzenie minimalne

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o rządowej propozycji minimalnego wynagrodzenie za pracę w 2019 roku, która została przedstawiona Radzie Dialogu Społecznego.

Od stycznia 2019 r.:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynosić 2.220 zł,
  • minimalna stawka godzinowa ma wynieść 14,50 zł.

Uzgodnienie przedmiotowych kwot będzie skutkowało ich ogłoszeniem w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów. W przeciwnym razie zostaną one ustalone przez rząd w drodze rozporządzenia. Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej było podyktowane m.in. ograniczeniem zjawiska nadużyć.

Opinie czytelników

Słowa kluczowe:
wynagrodzenie minimalne

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel