Aktywny samorząd w 2018 roku

Michał Gluzek

Autor: Michał Gluzek

Dodano: 6 lutego 2018
mężczyzna podpisuje dokumenty

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

 Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2018 roku:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

     Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

     Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

     Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

     Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

     Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

     Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

     Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

  1. Modułu I – dnia 30 sierpnia 2018 r.
  2. Modułu II:
    • dnia 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),
    • dnia 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).


Źródło:

źródło: pfron.org.pl

Michał Gluzek

Autor: Michał Gluzek

pracownik socjalny, certyfikowany trener umiejętności społecznych, doktorant Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, redaktor naczelny miesięcznika „Pomoc społeczna dla praktyków”

Opinie czytelników

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel