Dodatkowy nabór w Senior+

Dodano: 4 marca 2018
Dofinansowanie do wypoczynku najlepiej wypłacić tuż przed urlopem lub zaraz po nim.

Jeszcze do 20 marca można składać wnioski w programie „Senior+”. Na tworzenie i rozwój domówi klubów „Senior+” przeznaczono ponad 25 mln zł.

W programie „Senior+” na 2018 r. przeznaczono 80 mln zł, a wnioski o wsparcie można składać do 20 marca. Do tej pory wszystkie podmioty, które wystąpiły o wsparcie i przeszły ocenę formalną, otrzymały decyzję o przyznaniu dofinansowania. W sumie rozdysponowano już ponad 50 mln zł.

Samorządy mogą otrzymać wsparcie na tworzenie oraz funkcjonowanie placówek „Senior+”. Dodatkowy nabór dotyczy realizacji zadań w ramach modułu I oraz modułu II konkursu. Dofinasowanie w ramach modułu II dotyczy wyłącznie placówek utworzonych w latach 2015-2017 w ramach programu „Senior+”. Wysokość środków planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi: 25,6 mln zł.

Wnioski o wsparcie należy składać do 20 marca we właściwym urzędzie wojewódzkim. Wyniki dodatkowego naboru mają być znane przed 20 kwietnia.

Czytaj więcej o Senior+

Opinie czytelników

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel