Dzień Pracownika Socjalnego!

Dodano: 21 listopada 2017
podpisywanie umowy,pisma

21 listopada to święto wszystkich osób pracujących w pomocy społecznej. Z tej okazji życzenia złożyła Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Minister Elżbieta Rafalska w związku z wypadającym 21 listopada Dniem Pracownika Socjalnego wyraziła uznanie oraz złożyła pracownikom pomocy społecznej życzenia. Poniżej publikujemy cały list minister.

Każdego roku 21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego, który jest jednocześnie świętem wszystkich Pracowników Pomocy Społecznej. Jest on okazją do zwrócenia szczególnej uwagi na te problemy społecznego życia, które skupiają się na konkretnym człowieku i jego bezpośrednim otoczeniu – rodzinie, domu, wspólnocie, środowisku lokalnym, ale też na osobach, które stają się „przewodnikami” do godnego życia tych ludzi, którym trudno jest samodzielnie radzić sobie z trudnościami.  Takie cechy  jak wrażliwość, wiedza, doświadczenie i wyczucie, muszą towarzyszyć każdemu pracownikowi socjalnemu i każdemu, który ma potrzebę pomagania innym.

Życzenia z okazji tego święta dedykuję wszystkim, którzy wybrali działalność społeczną bądź karierę zawodową, skupioną na niesieniu pomocy ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach – nie tylko związanych z problemami materialnymi, ale także psychicznymi, emocjonalnymi, czy duchowymi.

Coraz rzadziej zdarza się, że pracowników socjalnych kojarzy się z działalnością  opiekuńczą, chociaż  jedną z form pracy socjalnej jest także opieka. Działalność w tym kontekście oznacza wsparcie ludzi niesamodzielnych, dotkniętych zdarzeniem losowym, trudną sytuacją życiową. Inną formą pracy socjalnej jest doraźne działanie, często niezbędne natychmiast, a jeszcze inną działanie długofalowe, wspierające właściwy rozwój. Niewątpliwie jednak jedną z ważniejszych form pracy socjalnej jest wyrównywanie braków, kompensowanie niedoborów w życiu codziennym. Warto w tym miejscu podkreślić, że praca socjalna wpisuje się w system polityki społecznej skierowany na wszechstronne działania wokół rodziny i osób samotnych bez względu na rodzaj udzielanego wsparcia.

Jesteście Państwo spadkobiercami europejskich doświadczeń ponad czterechsetletniej historii państwowej pomocy społecznej, która wyrosła z chrześcijańskiej tradycji i wrażliwości na drugiego człowieka. Jej geneza sięga początków siedemnastego wieku, kiedy to ustanowiono w Anglii prawa ubogich. W naszym kraju tradycje upaństwowienia prawnych rozwiązań tych problemów sięgają początków dziewiętnastego wieku.

Dziś, w dobie wypracowanych i wciąż udoskonalanych rozwiązań legislacyjnych w obszarze pomocy społecznej, musimy dążyć, aby pomoc i udzielane wsparcie były coraz skuteczniejsze, a ich jakość  coraz lepsza. Realizacja tej idei, będzie możliwa przede wszystkim dzięki Państwa codziennej pracy, być może nie zawsze docenionej odpowiednio do poniesionego trudu oraz wysiłku.

Niech dzisiejsze święto, Dzień Pracownika Socjalnego i wszystkich Pracowników Pomocy Społecznej oraz sposób jego świętowania i przeżywania, bez względu na miejsce,w którym się odbywa, będzie dla Państwa skromną rekompensatą wszelkich niedoskonałości systemu.

Wyrażam głębokie uznanie i wdzięczność za pracę wszystkich pracowników i osób zaangażowanych w działania na rzecz osób potrzebujących.  Życzę Państwu jak i Waszym najbliższym, zdrowia i szczęścia, a otoczeniu zawodowemu wytrwałości, wiarygodności w działaniu i skutecznym budowaniu wzajemnego zaufania.

Dziś świętujmy i dzielmy się dobrą energią z tymi, którym skomplikowały się drogi życiowe. 

Źródło:

mpips.gov.pl

Opinie czytelników

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel