II etap programu „Za Życiem” przyjęty

Dodano: 14 czerwca 2018
program za życiem

Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą drugi etap programu „Za Życiem” wspierającego rodziny z osobami niepełnosprawnymi.

Zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych sprawi, że osoby niepełnosprawne opuszczające warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) będą mogły zgłaszać potrzebę kontynuowania wsparcia udzielanego w warsztacie - bez względu na utratę zatrudnienia lub jego zmianę. Osoba niepełnosprawna, która opuściła warsztat terapii zajęciowej w związku z podjęciem zatrudnienia, w przypadku utraty pracy po zgłoszeniu uczestnictwa w WTZ (w ciągu 90 dni od dnia opuszczenia warsztatu) będzie miała pierwszeństwo w rozpoczęciu terapii.

Zajęcia klubowe w WTZ mają być finansowane ze środków PFRON. W 2018 r. zaplanowano na ten cel 1,2 mln zł. Ustawa zakłada też, że pracodawca rodziców osób niepełnosprawnych będzie mógł odmówić realizacji wniosku takich pracowników o telepracę lub elastyczne godziny pracy jedynie w sytuacji, gdy zgoda na taką zmianę jest niemożliwa ze względu na organizację pracy lub jej rodzaj. Nowelizacja wprowadza także wydłużenie dla rodziców z 14 do 30 dni prawa do zasiłku opiekuńczego. W praktyce oznacza to wydłużenie prawa do zasiłku opiekuńczego o 16 dni w przypadku chorych dzieci niepełnosprawnych między 14. a 18. rokiem życia.

Ponadto Sejm uchwalił także dwie inne ustawy wspierające osoby niepełnosprawne m.in. ustawę, która zakłada, że renta socjalna wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Nowa regulacja ma wejść w życie 1 września 2018 r. z mocą od 1 czerwca.

 

Opinie czytelników

Słowa kluczowe:
pomoc społeczna

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel