Konkurs ofert - bezdomność

Michał Gluzek

Autor: Michał Gluzek

Dodano: 14 stycznia 2018
schronisko

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs ofert w ramach Programu: Pokonać bezdomność.

Program pomocy osobom bezdomnym zakłada wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących modułów:

Moduł I: Profilaktyka

Moduł II: Aktywizacja

Moduł III: Infrastruktura

Moduł IV: Innowacyjność


Oferty konkursowe należy przesyłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 7 lutego 2018r.

Źródło:

Na podstawie: MRPiPS

Michał Gluzek

Autor: Michał Gluzek

pracownik socjalny, certyfikowany trener umiejętności społecznych, doktorant Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, redaktor naczelny miesięcznika „Pomoc społeczna dla praktyków”

Opinie czytelników

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel