Konkurs ofert na pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi

Dodano: 15 grudnia 2017
dowóz niepełnosprawnych

Na stworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi można otrzymać od 30 tys. do 100 tys. zł. Dofinansowane w 2018 r. udzielane będzie z programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

W 2018 r. na program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” zostanie przeznaczona kwota 3 mln zł. Kwota wsparcia dla pojedynczego projektu wyniesie między 30 tys. a 100 tys. zł. Za te pieniądze mogą zostać zakupione materiały, narzędzia lub sprzęt techniczny oraz przedmioty i środki niezbędne do organizacji lokalnych działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Część tych środków będzie mogła zostać też przeznaczona na koszty administracyjne związane z obsługą zadań publicznych.

Projekty współfinansowane z programu powinny wpisywać się w poniższecele:

  • Aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna osób z zaburzeniami psychicznymi.
  • Zwiększenie różnorodności i poprawa jakości usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.
  • Integracja osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.
  • Wsparcie dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.

Oferty składać można do 4 stycznia 2018r., a środki finansowe muszą zostać wykorzystane do końca 2018 r.

Źródło:

Na podstawie informacji z MRPiPS

Opinie czytelników

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel