Konkurs "Skuteczna Pomoc Społeczna" - wnioski do 15 kwietnia

Dodano: 30 marca 2018
wnioski na konkurs

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER tj. Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.

Wyłoniony jeden projekt

W ramach konkursu zostanie wyłoniony wyłącznie jeden projekt, którego celem będą działania o charakterze edukacyjnym z zakresu organizacji pomocy społecznej na rzecz osób kierujących schroniskami dla osób bezdomnych lub do kandydatów na kierowników. 

Konkurs jest skierowany do instytucji, które uzyskały zgodę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych z zakresu organizacji pomocy społecznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Projekt może być realizowany we współpartnerstwie. Maksymalna liczba Partnerów wynosi 3.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu można składać od 24 marca 2018 r. do 15 kwietnia 2018 r..

 

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,9831,konkurs-w-ramach-dzialania-2-5-po-wer-skuteczna-pomoc-spoleczna.html

 

Opinie czytelników

Słowa kluczowe:
pomoc społeczna

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel