Od czerwca 2018 r. wyższa renta socjalna

Dodano: 9 maja 2018
wyższa renta

Od 1 czerwca 2018 roku renta socjalna wzrośnie do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i wyniesie 1029,80 zł brutto (878,12 zł netto). Oznacza to wzrost o 19%.

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. 

Nowe przepisy mają wejść w życie z 1 września 2018 r. z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2018 r., tym samym osoby uprawnione otrzymają wyrównanie za wskazany okres. 

Opinie czytelników

Słowa kluczowe:
renta socjalna

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel