Pieniądze dla instytucji zatrudnienia socjalnego

Dodano: 21 grudnia 2017
Mieniem powierzonym pracownikowi mogą być pieniądze. Fot. Fotolia.com

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs  na projekty z zakresu współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego z innymi instytucjami i podmiotami świadczącymi usługi społeczne.

Kto może starać się o dofinansowanie?

Projekt musi być realizowany w partnerstwie, przy czym liczba Partnerów w projekcie musi wynosić minimum 3, a maksymalnie 5. W skład partnerstwa musi wejść obligatoryjnie podmiot zatrudnienia socjalnego, utworzony i działający zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

Oferty w ramach konkursu „Wypracowanie i upowszechnienie modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne” składać można między 31 grudnia 2017 r. a 19 stycznia 2018 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów mających na celu opracowanie modelu współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego z innymi instytucjami i podmiotami świadczącymi usługi społeczne.

Poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 100%. W ramach konkursu nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego przez beneficjenta.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi 21 225 390,00 zł. Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Źródło:

Redakcja 

Opinie czytelników

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel