Poprawa warunków pracy pracowników socjalnych

Dodano: 30 kwietnia 2018
poprawa warunków pracy pracowników socjalnych

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej przygotowała propozycję zmian w Ustawie o pomocy społecznej, która miałaby poprawić zarobki i warunki zatrudnienia pracowników socjalnych. Nowelizacja proponuje oderwać pracowników socjalnych od działań administracyjnych na rzecz bezpośrednich relacji z klientami.

W projekcie oprócz podwyżek zarobków proponuje się m.in. jasno określoną ścieżkę awansu zawodowego, powiązaną ze specjalizacjami zawodowymi. Wśród propozycji jest także corocznie dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 12 dni roboczych dla pracowników, którzy przepracowali nieprzerwanie 3 lata. Projekt zawiera również propozycję, aby pracownicy socjalni mogli wykonywać prywatną praktykę, albo żeby pracowali w zadaniowym systemie czasu pracy. Pracownicy socjalni mogliby w myśl propozycji pracować nie tylko w samorządowych jednostkach pomocy społecznej, ale być zatrudniani także w innych podmiotach, np. leczniczych.

Opinie czytelników

Słowa kluczowe:
pracownik socjalny

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel