Program dla najstarszych - „Opieka 75+”

Dodano: 8 grudnia 2017
chora starsza pani

Polskie społeczeństwo się starzeje. To nie tylko efekt niewystarczającej liczby nowych urodzin, ale przede wszystkim to skutek bardzo pozytywnego zjawiska, jakim jest dłuższa średnia życia. Z tymi przemianami w szybkim tempie rośnie też zapotrzebowanie na wyspecjalizowane, dedykowane osobom najstarszym usługi opiekuńcze.

W odpowiedzi na zachodzące procesy demograficzne oraz zmianę struktury klientów pomocy społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło program „Opieka 75+”. Celem tego programu jest zapewnienie osobom w wieku ponad 75 lat wsparcia i pomocy dostosowanej do ich potrzeb oraz możliwości. Program ma zostać skierowany przede wszystkim do seniorów z najmniejszych gmin (o licznie mieszkańców do 20 tys.), w których oferta tego typu wsparcia jest najuboższa, a liczba osób wykazujących dochody niższe niż średnia krajowa jest wyraźnie wyższa niż w gminach większych.

Na realizację programu zarezerwowano 57 mln zł. I są to pieniądze, które mają przyczynić się do poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej. Środki pochodzące z niego mają zostać przeznaczone przede wszystkim na rozszerzenie oferty gmin, które świadczą usługi dla seniorów samodzielnie (aż 430 gmin w ogóle nie świadczy takich usług!). Przyznane im środki mogą zostać przeznaczone na np. zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych u osób, które już korzystają z takich usług lub korzystały z nich w ostatnim roku. Możliwe będzie także dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób, które wcześniej ich nie otrzymywały.

Źródło:

Na podstawie informacji z MPiPS

Opinie czytelników

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel