RPD: Informacja o działalności w 2017 r. oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka

Dodano: 9 kwietnia 2018
RPD na temat dzieci

Zgodnie z Art. 12.1 Ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka Rzecznik przedstawia Sejmowi i Senatowi, corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, informacje o swojej działalności i uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. Dokument zawiera informacje o działalności Rzecznika na rzecz ochrony praw dziecka, w szczególności: 

·       prawa do życia i ochrony zdrowia, 

·       prawa do wychowania w rodzinie, 

·       prawa do godziwych warunków socjalnych, 

·       prawa do nauki oraz 

·       prawa do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. 

Prawie 40 tysięcy zgłoszeń 

W 2017 r. do Rzecznika zgłoszono dokładnie 39 182 sprawy. Podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej dotyczyło prawa dziecka do wychowania w rodzinie – ponad 12 tysięcy. Liczba podjętych spraw z podziałem na kategorie: 

·       Prawo do życia i ochrony zdrowia – 4 271 

·       Prawo do wychowania w rodzinie – 12 324 

·       Prawo do godziwych warunków socjalnych – 2 435 

·       Prawo do nauki – 5 978 

·       Prawo do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem – 3 206 

·       Prawo do informacji – 9 571 

·       Inne - 1 397   W

 Informacji wymienione i omówione są wystąpienia generalne RPD oraz wybrane sprawy indywidualne. Zawarto w niej także m.in. wykaz spraw sądowych i administracyjnych z udziałem Rzecznika, informacje o działalności kontrolnej, współpracy z organami władzy oraz instytucjami państwowymi, jak też inicjatywy w zakresie upowszechniania praw dziecka. 

Przestrzeganie praw dziecka 

W drugiej części złożonego w Senacie i Sejmie dokumentu znajdują się Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka w 2017 r. Rzecznik wymienia w niej zrealizowane postulaty RPD w zakresie poprawy ochrony praw najmłodszych obywateli. W Uwagach RPD wskazuje także na kwestie, które wymagają pilnego rozwiązania. 

Działalność Rzecznika Praw Dziecka w 2017 r. w liczbach 

·       39 182 - liczba zgłoszonych spraw 

·       363 - liczba przystąpień do spraw sądowych i administracyjnych 

·       168 - liczba wystąpień generalnych 

·       299 - liczba wydarzeń i inicjatyw objętych honorowym patronatem RPD 

·       52 000 - liczba dzieci, które wzięły udział w spotkaniach z RPD   

Informacje ze strony RPD

 

Opinie czytelników

Słowa kluczowe:
Rzecznik Praw Dziecka

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel