Usługi opiekuńcze w schroniskach dla bezdomnych

Dodano: 29 kwietnia 2018
schronisko

W dniu 10 kwietnia została opublikowana ustawa z 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 700). Nowelizacja wprowadza nowy typ schronisk dla osób bezdomnych tj. z usługami opiekuńczymi.

Novum rozwiązania polega na zapewnieniu w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobie bezdomnej, posiadającej decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej przyznanie tymczasowego schronienia na czas oczekiwania na umieszczenie w DPS. Nowelizacja rozwiązuje problem  osób bezdomnych, niekiedy  wymagających opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie funkcjonujących  samodzielnie, oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej. 

Podstawa prawna: ustawa z 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 700).

Opinie czytelników

Słowa kluczowe:
bezdomny

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel