Uwaga! Kolejne zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Dodano: 9 października 2017
ręce robiące notatki

Z początkiem października  w życie wchodzą zmiany do Ustawy o Pomocy Społecznej, które zostają wprowadzone ustawą z dnia 16 listopada 2016 o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017 poz. 38).

Nadchodzą zmiany - zapoznaj się!


Art. 6 pkt 7 

Niezdolność do pracy z tytułu wieku – osiągnięcie wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust. 1 oraz w art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, 1948, 2036 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 2 i 38) Art. 42 ust. 4

Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Art. 42 ust. 5

Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:
  1. ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat;
  2. posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.


Opr. Redakcja

Źródło:

dziennikustaw.gov.pl

Opinie czytelników

Słowa kluczowe:
pomoc społeczna

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel