Weź udział w konkursie na pomoc ofiarom przestępstwa 

Dodano: 7 grudnia 2017
Przemoc w rodzinie

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza organizacje pozarządowe z całego kraju do udziału w otwartym konkursie ofert, w którym przeznaczono aż 35 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom przestępstw.

Zarezerwowana na 2018 r. pula 35 mln zł ma służyć nie tylko poszkodowanym i świadkom, lecz także ich bliskim. Oferty mogą składać wszystkie stowarzyszenia, fundacje, instytucje, czyli organizacje non-profit, które chcą nieść pomoc potrzebującym.

Wsparcie w każdym przypadku może sięgnąć nawet miliona złotych. Celem Ministra Sprawiedliwości jest  to, aby pomoc dla osób pokrzywdzonych i świadków przestępstw świadczona była w możliwie jak największej liczbie stałych Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwami. W ciągu najbliższych lat sieć pomocy powinna objąć nie tylko wielkie ośrodki, lecz także wszystkie miasta powiatowe.

W działalności organizacji wykorzystujących wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości na pomoc pokrzywdzonym istotna będzie współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości - sądami, prokuraturami i policją. Od 2018 r. będzie ona obowiązkowa, tak by pomoc - materialna, prawna, psychologiczna, medyczna i rehabilitacyjna sprawnie trafiała do osób jej potrzebujących. Świadkom przestępstw udzielana będzie pomoc psychologiczna.

Konkurs jest kontynuacją i rozszerzeniem dotychczasowej działalności Funduszu Sprawiedliwości. Z jego środków przeznaczono m.in. ponad 16 mln zł na pokrzywdzonych, 10 mln zł na sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych i ponad 7 mln zł na przeciwdziałanie przestępczości.

Fundusz, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. Zmiany ustawowe pozwoliły na poszerzenie katalogu organizacji, które dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości będą mogły pomagać poszkodowanym. Tak, aby rzeczywista pomoc dotarła do jak największej grupy potrzebujących.

Opinie czytelników

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel