Wyższe renty i dodatek pielęgnacyjny

Dodano: 30 marca 2018
wynagrodzenie minimalne

O 3% wzrosły dodatki pielęgnacyjne wypłacane przez ZUS. Znacząco więcej można dorobić też do rent. Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniesie w tym roku 102,98 proc. Aby obliczyć wysokość swojego świadczenia (od 1 marca 2018 r.), należy przemnożyć jego obecną kwotę brutto przez 1,0298

I tak:

 • kwota najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a także renty rodzinnej wynosi 1029,80 zł brutto,
 • najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 772,35 zł brutto,
 • najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa wynosi 1235,76 zł brutto,
 • najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową wynosi 926,82 zł brutto.
 • renta socjalna wynosi 865,03 zł brutto,
 • kwota dodatku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł brutto.

Renta socjalna będzie zawieszana, jeśli przekroczy się miesięcznie 3161,70 zł przychodu (do 28 lutego 2018 r. było to 2979 zł). Natomiast renta z tytułu niezdolności do pracy po przekroczeniu 3161,70 zł przychodu będzie zmniejszana. Nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia, czyli:

  • 582,38 zł w przypadku emerytury oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 436,82 zł w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 495,06 zł w przypadku renty rodzinnej dla jednej osoby.

Renta z tytułu niezdolności do pracy będzie zawieszana po przekroczeniu przychodu w wysokości 5871,70 zł (wcześniej było to 5532,30 zł).

Opinie czytelników

Słowa kluczowe:
renta

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel