Zmian w pieczy zastępczej

Dodano: 30 kwietnia 2018
zmiany w pieczy zastępczej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska na konferencji w dniu 16 kwietnia 2018 r. zaprezentowała cztery główne kierunki zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zapowiedziane zmiany dotyczą lepszej pracy z rodziną, rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej, lepszego usamodzielniania się wychowanków i mniejszą liczba adopcji zagranicznych. 

Nowe rozwiązania mają spowodować, że do pieczy zastępczej ma trafić mniej dzieci niż to jest obecnie. W przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, automatycznie rodzinie ma zostać przydzielony asystent rodziny.

Resort planuje stworzenie centralnego rejestru miejsc w pieczy zastępczej, dzięki czemu sąd rodzinny będzie dysponował informacją o wolnych miejscach w pieczy zastępczej na terytorium całej RP. Ponadto ma zostać wprowadzony ustawowy zakaz umieszczania dziecka poniżej 10. roku życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej, poza tymi przypadkami, kiedy w placówce umieszczona jest matka lub ojciec dziecka.

Projekt nowelizacji trafił do uzgodnień międzyresortowych.

Opinie czytelników

Słowa kluczowe:
piecza zastępcza

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel