Zmiany w 500+

Dodano: 9 stycznia 2018
Ulga na dziecko

Od 1 stycznia obsługa wniosków o świadczenie w ramach programu 500+ należy do wojewodów. Tym samym z obsługi programu wyeliminowane zostały regionalne ośrodki polityki społecznej oraz marszałkowie województw.

W związku z ustawą z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 poz. 1428), od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się organy odpowiedzialne za obsługę wniosków w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Program przejdzie z gestii samorządu terytorialnego województw do administracji rządowej. W ten sposób to wojewoda, a nie marszałek województwa za pośrednictwem regionalnego ośrodka polityki społecznej, będzie rozpatrywał i ustalał, czy w danej sprawie nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego. W związku z tym w sprawach indywidualnych od tego roku należy kontaktować się bezpośrednio z urzędami wojewódzkimi. 

Źródło:

Na podstawie: MPiPS

Opinie czytelników

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel