Dodatkowy nabór do „Opieki 75+”

Dodano: 9 marca 2018
zegar ścienny - za 5 dwunasta

Zmieniły się zasady uczestnictwa w programie „Opieka 75+”. Teraz korzystać z niego mogą także większe gminy, w których mieszka do 40 tys. osób. W związku z tym termin naboru został przedłużony do 30 marca.

Trwa dodatkowy nabór do programu „Opieka 75+”. Wnioski o wsparcie można składać do urzędów wojewódzkich do 30 marca.

Przedłużony termin naboru wiąże się z rozszerzeniem adresatów dotacji. Górny limit mieszkańców w gminie, kwalifikujący ją do uczestnictwa w programie, został podniesiony z 20 do 40 tys. mieszkańców.

Podstawowym celem programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej

O programie Opieka 75+ pisaliśmy na www.pomocspoleczna.24.pl

Opinie czytelników

Nasze nagrody i wyróżnienia

wiper-pixel